U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
 

Intake

De behandeling start met een intake (een of twee gesprekken). In dit gesprek staan we uitgebreid stil bij uw klachten en de context van uw klachten. 
Soms vraag ik u vragenlijsten in te vullen of is bloedonderzoek of specifiek psychologisch onderzoek nodig. Omdat een psychiater een arts is wordt ook gekeken naar uw lichamelijke gezondheid.


Behandelplan

Na deze intakefase bespreken we de uitkomsten en maken we afspraken over de doelen van de behandeling, de behandelwijze, de frequentie van de contacten en de evaluatiemomenten.

Uw huisarts informeer ik in een brief over de uitkomsten van de intakefase en de gemaakte afspraken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat bij mij kenbaar maken.Behandeling

Vervolgens begint de behandelfase. Deze kan bestaan uit de volgende therapieën:

  • farmacotherapie (medicatie)
  • psychoeducatie
  • steunend-structurerende gesprekken
  • psychotherapie (individueel of in groepsverband)
  • EMDR / traumaverwerkingBe
ëindiging van de behandeling

Over het algemeen besluiten client en behandelaar in overleg wanneer de behandeling stopt. Het kan zijn dat u de behandeling wilt beëindigen. Als client staat het u vrij op elk gewenst moment de behandeling te beëindigen. Het is wel verstandig om de reden van uw vertrek met uw behandelaar te bespreken, omdat beiden daarvan kunnen leren en de behandeling goed afgesloten kan worden.

Soms heeft u meer of andere hulp nodig dan ik kan bieden en is het nodig om u te verwijzen naar een andere instelling. De behandeling wordt idealiter afgesloten met een gesprek waarop we terugkijken op het verloop van de behandeling. De huisarts wordt dan wederom ge
Ïnformeerd over de uitkomsten van de behandeling.