Aanmelding


Als u zich wilt aanmelden bij de praktijk, dan kunt u zelf contact per telefoon, mail of post opnemen (zie contactgegevens onderaan de pagina).

Daarnaast is het mogelijk dat uw huisarts de aanmelding regelt.
Er wordt zo snel mogelijk na ontvangst van uw aanmelding, contact met u opgenomen.

Op dit moment zit de praktijk echter vol en is de verwachting dat er tot september 2024 geen nieuwe aanmeldingen aangenomen kunnen worden.

Om uw behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar, is
een verwijzing van uw huisarts nodig.

Voor een behandeling in mijn praktijk, moet uit de verwijsbrief blijken dat:

  • de huisarts verwijst naar een psychiater (liefst onder vermelding van mijn naam) /de specialistische GGZ
  • de huisarts een psychische stoornis vast heeft gesteld (bijvoorbeeld een angststoornis, een depressie, een persoonlijkheidsstoornis)
  • als de huisarts nog geen psychische stoornis vaststelde, dan kan de huisarts ook noteren dat er "een vermoeden van een psychische stoornis" is.

Mocht een en ander onduidelijk zijn, voor u of voor uw huisarts, dan kunt u altijd contact met mij opnemen om de verwijzing te bespreken.


 

Werkwijze


Intake

De behandeling start met een intake (een of twee gesprekken). In dit gesprek staan we uitgebreid stil bij uw klachten en de context van uw klachten.
Soms vraag ik u vragenlijsten in te vullen of is bloedonderzoek of specifiek psychologisch onderzoek nodig. Omdat een psychiater een arts is wordt ook gekeken naar uw lichamelijke gezondheid.

Behandelplan

Na deze intakefase bespreken we de uitkomsten en maken we afspraken over de doelen van de behandeling, de behandelwijze, de frequentie van de contacten en de evaluatiemomenten.

Uw huisarts informeer ik in een brief over de uitkomsten van de intakefase en de gemaakte afspraken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat bij mij kenbaar maken.


Behandeling

Vervolgens begint de behandelfase. Deze kan bestaan uit de volgende therapieën:

  • farmacotherapie (medicatie)
  • psychoeducatie
  • steunend-structurerende gesprekken
  • psychotherapie (individueel of in groepsverband)
  • EMDR / traumaverwerking

Beëindiging van de behandeling

Over het algemeen besluiten client en behandelaar in overleg wanneer de behandeling stopt. Het kan zijn dat u de behandeling wilt beëindigen. Als client staat het u vrij op elk gewenst moment de behandeling te beëindigen. Het is wel verstandig om de reden van uw vertrek met uw behandelaar te bespreken, omdat beiden daarvan kunnen leren en de behandeling goed afgesloten kan worden.

Soms heeft u meer of andere hulp nodig dan ik kan bieden en is het nodig om u te verwijzen naar een andere instelling. De behandeling wordt idealiter afgesloten met een gesprek waarop we terugkijken op het verloop van de behandeling. De huisarts wordt dan wederom ge
Ïnformeerd over de uitkomsten van de behandeling.


 

Wijzigen van een afspraak


Wijzigingen graag zo snel mogelijk doorgeven, dan kan iemand anders geholpen worden.
Afzeggen graag telefonisch of via de email.

Als u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt het consult niet in rekening gebracht.

Als u zich niet hebt afgemeld, of later dan 24 uur van te voren, dan wordt er een bedrag van 50 euro voor een individuele behandelsessie en 25 euro voor een groepssessie in rekening gebracht. De ziektekostenverzekeraar vergoedt dit niet.