Vragen en antwoorden over de kosten


Ben ik voor psychiatrische behandeling/psychotherapie verzekerd?

Ja, dat bent u. Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in dit basispakket.


Ik heb gehoord dat sommige therapeuten contracten hebben met zorgverzekeraars en andere niet. Maakt dat uit voor mijn kosten?

Ja, dat maakt zeker uit. Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van de volgende twee vragen: (1) heeft Praktijk van der Jagt een contract met uw verzekeraar? En (2) wat voor soort polis heeft u? Een naturapolis of een restitutiepolis ?

Hieronder volgen de verschillende verzekeringsaspecten stap voor stap.


Heeft Praktijk van der Jagt een overeenkomst met mijn zorgverzekeraar ?

Als ik een overeenkomst heb met uw verzekeraar, dan stuur ik de rekening, na controle van uw verzekeringsgegevens, rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Voor 2022 heeft de praktijk contracten met de volgende verzekeraars :

  • Koepel Menzis
  • DSW-Stad Holland
  • Koepel Zilveren Kruis/Achmea
  • Koepel VGZ
  • OWM
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • ASR
  • ENO.


Ik heb helaas geen contract kunnen afsluiten met de koepel CZ en Caresq.Praktijk van der Jagt heeft (nog) geen contract met mijn verzekeraar.
Moet ik dan zelf mijn behandeling betalen?

Nee, omdat psychologische/psychiatrische behandeling in het basispakket zit, wordt uw behandeling vergoed. U krijgt aan het eind van elke maand van uw behandeling van mij een rekening. Het bedrag daarvoor wordt via het NZa/ZPM systeem berekend, dat doe ik dus niet zelf. U betaalt de rekening aan mij. Daarna kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Het type polis dat u heeft, bepaalt vervolgens hoeveel u terugkrijgt van uw verzekering. Er zijn twee mogelijkheden:

· U heeft een naturapolis.

U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar die meestal ca. 70-80% van het gemiddelde tarief vergoedt. Sommige verzekeraars vergoeden in dit geval slechts 60%.

· U heeft een restitutiepolis.

U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, die deze helemaal vergoedt.


Ik ben goed verzekerd, toch kan ik bij sommige praktijken niet terecht vanwege een omzetplafond. Wat is dat omzetplafond?

Veel zorgverzekeraars beperken het aantal afspraken dat een behandelaar mag declareren per jaar. Dit wordt het omzetplafond genoemd. Het kan dus zijn dat ik halverwege het jaar geen patiënten meer kan aannemen van de ene verzekeraar en nog wel van de een andere verzekeraar. Ondanks uw goede verzekering wordt zo uw vrije keus beperkt.

Wat is het verschil tussen 'Eigen Risico' en 'Eigen Bijdrage'?

In 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Vergoeding van hulp door een psychiater, gezondheidszorg psycholoog, klinisch psycholoog en of psychotherapeut in de GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt de behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, wel veel maar niet allemaal. Zo zijn onder andere aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, en werk- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De patiënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.Meer informatie:

Neemt u bij twijfel over de vergoeding van uw behandeling vooral contact op met uw eigen verzekeraar. Zij kunnen u de informatie die op u van toepassing is, geven.

Enkele websites waarop u informatie kunt vinden:

of bel gratis Postbus 51: 0800-8051, bereikbaar op werkdagen van 8.00-20.00 uur.