U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Patientenrechten
U heeft rechten als patient. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Zo heeft u bijvoorbeeld recht op inzage in uw dossier.
Ook heeft u recht op een second opinion, indien u dit wenst. Als u deze wens kenbaar maakt aan mij, zal ik het verder voor u regelen.

Alternatieven voor behandeling
Behoudens het concrete behandelvoorstel, zoals dat aan de start van de behandeling met u besproken zal worden, bestaan er vrijwel altijd ook andere behandelvormen. Hierbij kunt u denken aan zelf-hulp, lotgenotengroepen, alternatieve geneeswijzen en behandelingen elders (bijvoorbeeld dagbehandeling, groepsbehandeling, klinische behandelprogramma's). Het is mijn streven om hier met u over te praten en u desgewenst van adequate, aanvullende informatie te voorzien.

E-health
Sinds een aantal jaar is er een digitale vorm van zorg en behandeling ontwikkeld, e-health genaamd. Dit houdt in dat het mogelijk is om face-to-face behandelingen te ondersteunen met digitaal beschikbaar gesteld voorlichtingsmateriaal, oefeningen, dagboekformulieren, vragenlijsten en behandelmodules. Indien e-health van aanvullende waarde is voor uw behandeling en u akkoord gaat, dan behoort dit tot de behandelmogelijkheden. U kunt zo op uw gemak vanuit huis verder werken aan uw behandeldoelen.