Overige informatie


 

Patientenrechten


U heeft rechten als patient. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Zo heeft u bijvoorbeeld recht op inzage in uw dossier.
Ook heeft u recht op een second opinion, indien u dit wenst. Als u deze wens kenbaar maakt aan mij, zal ik het verder voor u regelen.


 

Klachtenregeling


De Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie van der Jagt heeft een klachtenregeling via Klachtenportaal Zorg, een onafhankelijke klachtencommissie. Het is mogelijk dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de hulpverlening, hoe deze georganiseerd is of over de relatie met de hulpverlener. U kunt de klacht kenbaar maken bij deze klachtencommissie.

Het verdient echter aanbeveling om uw klacht eerst met uw hulpverlener te bespreken.

Een exemplaar van het klachtenregelment is bij de praktijk op te vragen of HIER te downloaden.

Voor vragen over het indienen van een klacht kunt u tevens terecht bij clientenorganisaties Stichting Pandora en Clientenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg, of bij het Landelijk Informatiepunt Patienten (LIP):
Postbus 9191
3506 GC Utrecht
Telefoon: 030-2661661


 

Alternatieven voor behandeling


Behoudens het concrete behandelvoorstel, zoals dat aan de start van de behandeling met u besproken zal worden, bestaan er vrijwel altijd ook andere behandelvormen. Hierbij kunt u denken aan zelf-hulp, lotgenotengroepen, alternatieve geneeswijzen en behandelingen elders (bijvoorbeeld dagbehandeling, groepsbehandeling, klinische behandelprogramma's). Het is mijn streven om hier met u over te praten en u desgewenst van adequate, aanvullende informatie te voorzien.


 

E-health


Sinds een aantal jaar is er een digitale vorm van zorg en behandeling ontwikkeld, e-health genaamd. Dit houdt in dat het mogelijk is om face-to-face behandelingen te ondersteunen met digitaal beschikbaar gesteld voorlichtingsmateriaal, oefeningen, dagboekformulieren, vragenlijsten en behandelmodules. Indien e-health van aanvullende waarde is voor uw behandeling en u akkoord gaat, dan behoort dit tot de behandelmogelijkheden. U kunt zo op uw gemak vanuit huis verder werken aan uw behandeldoelen.