Contracten


De praktijk heeft met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten. Dat betekent dat de rekening rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij wordt gestuurd.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract afgesloten :

 • Menzis
 • VGZ
 • Multizorg/VZR
 • DSW
 • Achmea/Zilveren Kruis

Met CZ, De Friesland en Caresq is geen contract afgesloten, waardoor verzekerden, tenzij ze een restitutiepolis hebben, een gedeelte van de kosten zelf zullen moeten betalen. Zie verder de aanvullende informatie.

Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. Dat is in 2020 € 385/jaar.
Dat betekent dat u de eerste €385 euro van zorg uit het basispakket zelf betaalt.


 

DBC-tarieven


Als u in behandeling komt, wordt er een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend. In deze DBC wordt alle tijd geregisteerd die aan u besteed is. Dat is voor een deel directe tijd (tijdens een consult, aan de telefoon of via de mail). Daarnaast wordt ook indirecte tijd ( o.a. verslaglegging, overleg met derden) geregistreerd.

De hoogte van de rekening die naar uw zorgverzekeraar wordt verstuurd, wordt bepaald door het aantal minuten zorg die geleverd is, en de aard van de diagnose. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft tarieven per lengte van de behandelingen vastgesteld. Er zijn tarieven voor de volgende behandelduren:

 • Behandelingen die 0 tot 99 minuten duren, (ongeveer € 140)
 • Behandelingen die 100 tot 199 minuten duren, (ongeveer € 350 )
 • Behandelingen die 200 tot 399 minuten duren, (ongeveer € 650 )
 • Behandelingen die 400 tot 799 minuten duren, (ongeveer € 1.250 )
 • Behandelingen die 800 tot 1799 minuten duren, (ongeveer € 2.500 , afhankelijk van diagnose)
 • Behandelingen die langer dan 1800 minuten duren, (ongeveer € 4.500 , afhankelijk van diagnose)
 • Behandelingen die langer dan 3000 minuten duren, (ongeveer € 7.000, afhankelijk van diagnose)

Zie verder op Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz - BR/REG-17109 - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl). www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17109_Prestaties_en tarieven_gespecialiseerde_ggz en werkenmetdbcs.nza.nl/ggz.

Eigenlijk komen behandelingen korter dan 100 minuten zelden voor. Als u een intakegesprek heeft en er wordt een brief gemaakt voor de huisarts, dan valt de behandeling al in de tweede categorie.


 

Overige tarieven


 • Tarief zelfbetalers: € 120 per uur
 • Tarief leertherapie: € 95 per sessie van 45 minuten 

Betalingsvoorwaarden


Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak brengt Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie van der Jagt rechtstreeks bij de patient.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patient aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.