De praktijk


De Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie is in mei 2013 opgericht door mw. drs. Jessica van der Jagt, sinds 1999 werkzaam in de psychiatrische hulpverlening.

De praktijk is gevestigd in een gezondheidscentrum in Barendrecht, waar ook een aantal huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en het STAR (Medisch Diagnostisch Centrum) gevestigd zijn.
De praktijk is gemakkelijk bereikbaar en ligt op 5 minuten lopen van het station. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt van de praktijk.


 

Wachtlijst


De praktijk hanteert geen wachtlijst. Op dit moment is de praktijk vol en worden er helaas geen nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen.

Als er wel plaats is, is het streven dat binnen 2 weken na aanmelding er een kennismakingsgesprek/intakegesprek plaats vindt en dat de behandeling direct aansluitend van start gaat.


 

Drs Jessica van der Jagt


Jessica van der Jagt is sinds 2005 BIG geregistreerd psychiater voor volwassenen en sinds 2009 geregistreerd groepspsychotherapeut. Daarnaast is ze als leertherapeut verbonden aan de opleiding tot psychiater en geeft ze cursussen, onder andere als docent groepstherapie en groepsdynamica voor de RINO Groep.

Zij is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP);
  • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).Zij is van 2005 tot 2016 werkzaam geweest als psychiater in loondienst van Delta Psychiatrisch Centrum/Antes Groep. Van 2014 tot juni 2016 heeft ze gewerkt op de locatie van de Delta Zorg Boulevard, Rotterdam, alwaar zij voor twee dagen per week verbonden is geweest aan de Polikliniek voor Psychiatrie en Zwangerschap. Daarvoor was zij verbonden aan de open opname kliniek, dagbehandeling en polikliniek van Multifunctioneel Centrum Rotterdam Zuid.

De voordelen die een vrijgevestigd psychiater biedt voor u, zijn ook voor haar bepalend geweest bij de keuze om met een eigen praktijk te starten:

  • persoonlijke zorg, dichtbij de patient;
  • de psychiater is van begin tot eind betrokken bij de behandeling;
  • goede continuiteit van zorg;
  • korte lijnen in het overleg met huisartsen en andere instellingen.


Er zijn op dit moment geen andere medewerkers verbonden aan de praktijk, behoudens dhr. J. Malkus, psychotherapeut/co-therapeut verbonden aan de groepspsychotherapie. 

Samenwerkingsverbanden


De praktijk heeft een samenwerkingsverband met de volgende personen/instellingen:Mw. drs. B.E. (Bernadette) van Rossum-Smelt,

GZ-psycholoog/Registerpsycholoog NIP
OptiMent Psycholoog in Praktijk: psychologische behandeling en coaching
Website: www.OptiMent.nu


Perspectief & De OpgroeiPraktijk
Vrieseplein 15
Dordrecht
Website: www.perspectief.net


De huisartsen gevestigd in Gezondheidscentrum De Kruidentuin:

S. Chin-A-Tam, huisarts;

Z.M. Alkema-Rashaan, huisarts;

M. Topouria, huisarts.


Dhr. J. Malkus, psychotherapeut en co-therapeut van de groep(en)